Α. ΠΩΣ ΣΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ Η ΥΠΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΕΤΕ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ

Η ύπνωση είναι μία κατάσταση αυξανόμενης υποβολής. Όλοι έχουμε επηρρεαστεί με υποδείξεις και η ύπνωση χρησιμοποιεί αυτή την ανθρώπινη φυσική διαδικασία ν'αλλάζει τα παλιά πρότυπα συμπεριφοράς σε καινούργια. Η ύπνωση είναι η κατάσταση ύπνου από την οποία κάποιος λαμβάνει τις επιθυμητές θετικές δηλώσεις για να παρακινηθεί να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του. Ο υπνοθεραπευτής βοηθάει τον πελάτη να βρεθεί σε μία κατάσταση χαλάρωσης ώστε να μπορεί να δεχτεί τις επιθυμητές αυτές δηλώσεις χωρίς να τις κρίνει. Με λίγα λόγια, ύπνωση είναι η τεχνή του να εξασφαλίζει την προσοχή του πελάτη και μετά αποτελεσματικά να του μεταβίβασει ιδέες που θα αυξήσουν τα κίνητρα και θα αλλάξουν τις αντιλήψεις του. Αυτή η κατάσταση χαλάρωσης λέγεται υπνωτική (trance) έκταση.

Αυτή την κατάσταση χαλάρωσης χρησιμοποιούμε για να αλλάξουμε τη συνήθεια του καπνίσματος. Αφού βρεθούν όλες τις οι πεποιθήσεις που μας έχουν επιβληθεί για διάφορους λόγους (κοινωνικούς, status, lifestyle, διαφήμιση) κι έχουν καταγραφεί στο υποσυνείδητό μας, τότε τις αλλάζουμε με καινούργιες κι ωφέλιμες για την υγεία μας.

Δεν είναι δύσκολο για κανέναν άνθρωπο. Όλοι μπορούμε να έχουμε τις συμπεριφορές που θα είναι οι καλύτερες για τη ζωή μας. Άλλωστε κι αυτοί που θέλουν να μας επιβάλουν τα προϊόντα τους, την ίδια μέθοδο χρησιμοποιούν και μάλιστα χωρίς τη θέλησή μας. Γιατί λοιπόν να μην πάρουμε τη ζωή μας στα δικά μας χέρια και να μην κάνουμε ότι θέλουμε εμείς, ΓΙΑ ΕΜΑΣ?

 

Μαρία Αλεξάνδρου ©2009 | Δημιουργία & Κατασκευή: XTD